Κόκκαλο Συμπαγές 25.5cm, 275-285gr

5.00

Κόκκαλο Συμπαγές 25.5cm, 275-285gr